VMF - Vysokoteplotní pece pro stanovení prchavé hořlaviny 

Technické změny a omyly vyhrazeny