Zařízení pro testování uhlí & koksu

CSI-CSRSHO - Jednolůžková pec pro měření roztažnosti nebo kontrakce uhlíCRI - Pec pro test reaktivity uhlíCSR - I-Tester/Tumbler pro testování pevnosti uhlí po redukciCTO 7 - Pec pro testování koksu s fixními stěnamiMWO 227 kg - Pec pro testování koksu s variabilní pohyblivou stěnouGK - Pec pro testování koksu metodou Gray KingIOR - Pec pro redukovatelnost železné rudyIOT - Otáčivý buben pro železnou ruduGLO 40/11-1G - Pec pro charakterizaci uhlíLTD - Nízkoteplotní redukce - rozpad železné rudy

Podrobné informace naleznete v naší brožuře Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces (viz. výše "Stáhnout brožuru").

Carbolite Gero vyvinul řadu pecí a sušáren na testování uhlí a koksu pro podrobné analýzy, na základě kterých se posuzuje kvalita nebo kvantitativně měří míra vlhkosti, množství popílku, těkavých látek a pevných uhlíků ve vzorcích uhlí. K dispozici jsou také další produkty pro stanovení reaktivity koksu, redukovatelnosti železné rudy, tavitelnosti popela, indexu bobtnání, expanze a kontrakce uhlí a vlastnosti koksování.

Škála testů uhlí a koksů uskutečněných v pecích a sušárnách se zvyšovala po mnoho let a Carbolite Gero reagoval na každý nový standard navržením produktu, který vyhovuje specifickým požadavkům každé zkušební metody.

Sortiment pecí zahrnuje stolní laboratorní modely pro rutinní testování a velké pilotní produkty, z nichž některé jsou unikátní pro Carbolite Gero jako například pec pro testování koksu s variabilní šířkou vyzdívky a pohyblivou stěnou, kterou lze nalézt ve výzkumných laboratořích pro uhlí stejně jako v ocelárnách po celém světě.

Řada produktů Carbolite Gero splňuje požadavky příslušných mezinárodních metod testování ISO, ASTM, EN, BS, a DIN.

Pilotní testovací pece pro uhlí & koks Carbolite Gero zahrnují:

  • SHO - Jednolůžková pec pro měření roztažnosti nebo kontrakce uhlí
  • CRI - Pec pro test reaktivity uhlí
  • CSR - Pec pro testování pevnosti koksu po redukci
  • CTO 7 - Pec pro testování koksu s fixními stěnami
  • MWO - Pec pro testování koksu s variabilní pohyblivou stěnou
  • GK - Pec pro testování koksu metodou Gray King
  • IOR - Pec pro redukovatelnost železné rudy
  • GLO - Pec pro charakterizaci uhlí
  • LTD - Nízkoteplotní redukce - rozpad železné rudy

Technické změny a omyly vyhrazeny