CAF 16/38 (manual) - Vysokoteplotní testovací pece pro tavení uhelného popílku

Produktový list PDF
Close

Jazyk:

CAF 16/38

Pec CAF 16/38 byla vyvinuta pro testování tavnosti uhelného popílku v souladu s ASTM 1857-1804 a ČSN ISO 540:2008.


CAF 16/38 vyžaduje ruční detekci a záznam přechodových bodů. Kromě této pece je k dispozici také pec CAF DIGITAL s automatickým snímáním a archivaci digitálního obrazu se softwarem kompatibilním s Windows.

Standardní výbava

  • stanovení tavnosti uhelného popela
  • vhodná pro testování normy BS ISO 540:2008
  • testován může být pouze jeden vzorek
  • testování lze provádět až do teploty 1600°C
  • teplotní křivka je nastavena uživatelem
  • utěsněné pracovní trubky pro použití s mechanismem Fail Safe plynové kontroly pro použití s toxickými a hořlavými plynovými směsmi
  • posuvný a rotační mechanismus dveří umožňuje bezproblémové a níčí neomezené nakládání vzorku
  • dodává se s držákem na vzorky, montážními dlaždicemi a s nakládacími nástroji
  • Naprogramovaný náběh na počáteční zkušební teplotu
  • redukční plyn 50% (v/v) H2 + 50% (v/v) CO2, oxidační plyn CO2, očištěný plyn CO2

Technické údaje

_princip funkce_C-3-ASF-G

Technické změny a omyly vyhrazeny