MTT - Karbon14-Tritiové vysokoteplotní pece

Stáhnout brožuru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

MTT 12/38/850

Tento přístroj využívá spalovací techniku za pomoci katalyzátoru, čímž se získá čistý a přesný přístup k získávání karbonu-14 a organicky vázaného tritia nebo "fixního tritia", např. tritia obsaženého v betonu, oceli a grafitu, stejně jako ve "volné vodě".

Katalyzátor se využívá k zajištění dokonalého spalování veškerých produktů tepelného rozkladu. Ty jsou zachytávány během kapalinové scilintační zkoušky. Tato technika umožňuje dokonalejší spalování než k jakému dochází při technice "mokré oxidace" a vyhýbá se barevné kontaminaci scilintačních médií rostlinnými vzorky.


Počítačové řízení umožňuje souběžné použití vícera samostatných jednotek i v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

Standardní výbava

 • 2-zónová trubková pec nakonfigurovaná pro zachycení organicky spalovaného uhlíku 14 a tritia
 • Velká kapacita až 20 ml nabízí přesnější determinaci
 • Původně vyvinuto ve spolupráci s AEA Technology
 • Sestavy dvou pracovních trubek z křemenného skla
 • 6 spalovacích kelímků
 • Tři sady skleněných plynových perlátorů (12 celkem)
 • Všechny přípojky,  vč. nádoby na odpad aerosolu filtrovaného molekulárním sítem
 • Unikátní potrubí pro optimalizaci katalyzátorů
 • 6 měděných drátových katalyzátorů
 • 3508P1 20 segmentový programovatelný teplotní regulátor pro specifické spalovací protokoly vzorků
 • Obě vyhřívané zóny jsou chráněny proti přehřátí
 • Ovládání skrze RS485
 • Eurotherm umožňuje ukládání a vyvolání specifických vzorových protokolů
 • Neobsahuje plastové nebo gumové komponenty, do kterých by mohlo vnikat tritium
 • Kompletní procesní návod k obsluze

Možnosti (uveďte při objednávce)

 • Doplňkové sady perlátorů (sady se 4 částmi)
 • Doplnkové sady spalovacích kelímků (sady se 6 částmi)
 • Dodatečné pracovní trubky
 • Dodatečný měděný katalyzátor (sady se 3 částmi)

Technické údaje

_princip funkce_C-3-ASF-B

Technické změny a omyly vyhrazeny