BV-HTRV - Pec pro krystalizace Bridgmanovou metodou

Technické změny a omyly vyhrazeny