HTR - Vysokoteplotní trubkové pece s rotačním reaktorem

Technické změny a omyly vyhrazeny