Na zakázku

Dokonce i u tak různorodého a rozsáhlého sortimentu pecí a sušáren, který je k dispozici, stále existují případy, kdy standardní design prostě nesplňuje přesné požadavky uživatele. Tehdy se stává skutečnou výhodou přímé jednání s výrobcem, a to zejména s výrobcem, který má tak široký sortiment a zkušenosti jako Carbolite Gero. Můžeme Vám jednoduše nabídnout úpravy pece nebo dokonce pec na zakázku. Může to být něco tak jednoduchého, jako třeba náš standardní produkt, jen trochu větší nebo menší anebo s vyšší teplotou. Alternativně může být požadován design pro standardní zkušební metodu nebo pro práci v rámci režimů vyhovujících standardům, jako jsou AMS 2750E nebo Nadcap pro aplikace při tepelném zpracování. V těchto situacích má společnost Carbolite Gero zkušenosti a dovednosti, které umožňují upravit naše standardní modely nebo navrhnout řešení na míru tak, aby bylo dosaženo odpovídající úrovně shody. Níže uvádíme několik příkladů, které zobrazují pouze několik typů úprav pecí, které jsou k dispozici.
 • Uniformita a ohřev

  Uniformita a ohřev
  • Vícezónové pece
  • Tailorovy větší sušárny a pece
  • Pece s ventilátorem a s přirozeným prouděním vzduchu
  • Kaskádová kontrola
  • Teplostěnné pece
  • Studenostěnné pece
 • Nadcap AMS2750E a CQI‑9 shoda

  Nadcap AMS2750E a CQI‑9 shoda
  • Pro letecký a automobilový průmysl
  • Dodržování teplotního rozsahu
  • Třída teplotní uniformity
  • Typ teplotní instrumentace
  • Požadavky na uniformní zóny
  • TUS a SAT
 • Speciální atmosféra a ultra vysoké vakuum

  Speciální atmosféra a ultra vysoké vakuum
  • Modifikovaná atmosféra
  • Řízená atmosféra s inertními plyny
  • Reaktivní plyny (H2, CO, CO2, H2S, H2O, CH4, Ethan a ostatní na vyžádání)
  • Ultra vysoký podtlak a částečný tlak
  • Desky ze SiC pro ochranu elementů
  • Zpětné spalování (tepelné, katalytické nebo s aktivním plynovým propanovým plamenem)
 • Laminární boxy

  Laminární boxy
  • Přírubové držáky k připevnění do stěn laminárních boxů
  • Až do laminárního boxu třídy 5 (ISO 14644-1), třídy 100 (federální norma 209E)
  • Pece až do 700°C
  • Pece až do 3000°C
  • Pece zabudované v šedém prostoru
 • Rukavicový box

  Rukavicový box
  • Trubkové pece až do 1800°C
  • Komorové pece až do 3000°C
  • K dispozici všechny velikosti rukavicového boxu
  • Předem plněná pec
  • Spodem plněná pec s rukavicovým boxem
 • Vysokotlaké pece

  Vysokotlaké pece
  • Až do 100 bar
  • Až do 3000°C
  • Safírové skleněné okno pro pyrometr
  • Automatizované pneumatické bajonetové blokování
 • Velké průmyslové pece

  Velké průmyslové pece
  • Těžkotonážní aplikace
  • Výrobní pece
  • Zesílená vyzdívka komory
  • Topné elementy vyšší třídy
  • Nakládání těžkých vsázek
  • Roční servisní smlouvy
 • Rychlé chlazení

  Rychlé chlazení
  • Dmychadlo okolního vzduchu
  • Vodní chlazení
  • Vodou chlazený výměník tepla pro inertní atmosféru
  • Pohyb radiačních štítů pro rychlé chlazení pod vakuem
  • Kalení ve vodě nebo oleji
 • Vážení vzorku

  Vážení vzorku
  • Úbytek hmotnosti během tepelného zpracování
  • Ve vzduchu
  • Pod inertní atmosférou
 • Moderní koncepty nakládání vsázky

  Moderní koncepty nakládání vsázky
  • Nakládací vsázkové zásobníky a nakládací vozíky
  • Spodní, přední nebo vrchní plnění
  • Vyšší hmotnosti vzorku
  • Motorizované dveře a otevírací mechanismy
 • Pece s pohybem vzorku

  Pece s pohybem vzorku
  • Pohybování se vzorkem
  • Testování stárnutí
  • Termální cyklus
 • Kukátka & Průzorové okna

  Kukátka & Průzorové okna
  • Standardní kukátka a průzorové okénka
  • Průzorová okénka z křemenného skla až do 1100°C
  • Termočlánky a sledovací kukátka
  • Pyrometry až do 3000°C
  • Posuvné termočlánky až do 1500°C
 • Kombinace policových regálů

  Kombinace policových regálů
  • Stojany pro úsporu místa
  • K dispozici jsou bezpečnostní kontejnery
  • Společná ovládací skříňka
 • HMI a PLC řídící systémy

  HMI a PLC řídící systémy
  • Siemens PLC s dotykovými obrazovkami
  • WinCC a TP1900
  • Moderní PID regulace
 • Kontinuální tepelné zpracování: Pece s tavným pásem

  Kontinuální tepelné zpracování: Pece s tavným pásem
  • Až do 1100°C
  • Inertní plyn
  • Řízení plynného vodíku
  • Vícezónové modely
  • Chladící zóny
  • Různé šířky a délky jsou k dispozici
  • Splnění AMS 2750E
  • O2 senzor pro monitorování a řízení modifikovaných atmosfér
  • Teplotní a plynový pohotovostní režim pro úsporný provoz
 • Kontinuální tepelné zpracování: Linkové pece

  Kontinuální tepelné zpracování: Linkové pece
  • Kontinuální jednopásové a vícepásové pece pro vytvrzování a temperování
  • Maximální provozní teplota: 1300°C
  • Inertní nebo reaktivní plyn
  • Chlazení přes in-line kalení
 • Kontinuální tepelné zpracování: Rotační trubkové pece

  Kontinuální tepelné zpracování: Rotační trubkové pece
  • Rotační trubkové pece až do 1500°C
  • Různé podávací systémy
  • Vícezónová konstrukce
  • Tepelné zpracování s inertním plynem
  • Laboratorní, pilotní a průmyslové modely
 • Kontinuální tepelné zpracování: Uhlíková vlákna

  Kontinuální tepelné zpracování: Uhlíková vlákna
  • Odstraňování pojiva až do 800 ° C
  • Předslinování až do 1300°C
  • Vysokoteplotní slinování až do 2200°C
  • Souběžné tepelné zpracování více uhlíkových vláken