GLO - Žíhací pece

Stáhnout brožuru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

GLO 40/11VGLO - vertikálně montované verze pece GLOmobilní GLO: kompaktní a prostorově úsporné verze pro flexibilní použití VGLO vrchem plněná pec 10/11-1G manuální až do 1100°C s volitelnou vakuovou pumpou (750°C max.)GLO 120/11-1G automatická až do 1100°C s volitelným souborem příslušenství pro vodíkové použití a zasouvacími dveřmiGLO 40/11-1G poloautomatická až do 1100°C

Žíhací pece GLO jsou plynotěsné retortové pece s velmi symetrickým umístěním topných těles. Topné tělesa jsou z CrFeAl, také známé jako APM, a jsou uloženy v izolaci keramických vláken.

Pece GLO jsou často vybavena vakuovým čerpacím systémem pro snížení hladiny kyslíku po předchozím tepelném zpracováním. Aby byla zajištěna co nejnižší úroveň znečištění, je třeba několik cyklů vakuového a dusíkového proplachování pro vytvoření čistého prostředí v retortě. Pročištění pomocí vakua je mnohem lepší ve srovnání s čištěním pomocí dusíku přes retortu, protože vyčistí atmosféru rychleji a sníží potřebu dusíku. Poté, co byla snížena hladina kyslíku, začíná tepelné zpracování v inertní atmosféře a mírným přetlakem.

Nejvyšší možná teplota žíhací pece GLO je 1100°C pro tepelné zpracování s atmosférou. Přední dvířka cylindrické retorty můžou v případě potřeby zahřívány. V předních dvířkách chlazených vodou je plyn čištěn uvnitř GLO. Je předehřívaná pomocí radiačních štítů, které se vkládají na přední straně. Pec GLO má zadní otvor pro vypuzení plynných vedlejších produktů vznikajících během procesu.

Pec GLO může být provozována manuálně nebo s použitím automatizovaného systému. Pec je k dispozici ve třech různých velikostech 10, 40, 75, 120 a 260 litrů. Retorta je vyrobena z teplotně odolné legované oceli (1.4841). Jiné materiály jsou k dispozici na vyžádání.

Žíhací pec může být provozována s reaktivními plyny jako je vodík, který vyžaduje odpovídající bezpečnostní techniku. Bezpečnostní vodíkový systém zahrnuje automatický operační systém s nádrží dusíku, který bude detekován v případě poruchy. Všechna zařízení jsou s certifikací SIL2.

Pece mají kompaktní, prostorově úsporný design. Soubor funkcí umožňuje jak odstraňování pojiva nebo proces pyrolýzy. Prakticky nedochází ke kondenzaci, protože jednotka je vybavena zpětným spalováním a výstupem plynu produkovaného ohřevem pro aplikace, kde se uvolňuje větší množství plynu.

Pec GLO může být vybavena rychle chladícím systémem. Retorta může být chlazena vzduchem z vnější strany nebo se propláchne studeným, inertním plynem.

Pec GLO je také k dispozici ve dvou alternativních provedeních:

 1. Vertikální pec VGLO je plněna vertikálně a proto poskytuje kompaktní, prostorově úsporný design. 
 2. Mobilní pec GLO je přenosná, prostorově úsporná verze pro flexibilní použití v různých aplikacích. 

Příklady aplikací

žíhání, vytvrzování, žhavení, temperování, odplyňování, pyrolýza, tepelné odstraňování pojiva před slinováním, sušení

Standardní výbava

 • Přesně řízená atmosféra s nejvyšší možnou čistotou
 • Plynotěsná retorta pro nejvyšší možné vakuum
 • Možnost rychlého ohřevu a ochlazení na vyžádání
 • Provoz s částečným tlakem vodíku na vyžádání
 • Spalovací hořák
 • Certifikované bezpečnostní řízení pro hořlavé a jedovaté plyny
 • Plně automatický provoz nebo manuální provoz
 • Záznam dat pro řízení kvality

Možnosti (uveďte při objednávce)

 • Vakuový systém: před-vakuová pumpa, základní čerpadlo, nebo turbomolekulární pumpa
 • K dispozici: různé softwary a řídicí možnosti, jako Eurotherm 3508, Siemens, iTools, ochrana proti přehřátí nebo dálkový ovladač
 • Vybavení pro provoz s reaktivními plyny pro koncentrace vodíku přesahující 4%
 • Chladič v případě, že na místě nebude k dispozici vodním chlazení

Technické údaje


Pohled dovnitř žíhací pece:
 1. otevřené dvířka
 2. radiační štíty
 3. keramická izolační vlákna a topná tělesa
 4. plnící stojan
 5. tenké kovové opláštění
 6. spalovací hořák
 7. rám

Maximální teplota žíhací pece je 1100°C. V tomto rozsahu se vysoké množství tepla přenáší konvekcí a kondukcí. 

Aby se zajistila excelentní uniformita, je pec vybavena systémem cirkulace plynů pomocí ventilátoru umístěného v zadní části pece, čímž je zajištěno, že vzorek je rovnoměrně obklopen inertním plynem po celou dobu. 

Vzorek se umístí na horizontální plnící stojan, který je navržen na míru pece, s přívodem plynu proudícího přes vzorek. Všechny vedlejší plyny produkované ohřevem jsou ihned odvedeny z pece. 

Sonda termočlánku je umístěna v zadní části pece, v těsné blízkosti vzorku. Sonda termočlánku slouží jako řídící termočlánek pro dvě topné zóny pece GLO a současně monitoruje teplotu přímo na vzorku.

Topná tělesa jsou umístěna mimo retortu. Termočlánek s ochranou proti přehřání se používá pro bezobslužný provoz. Další termočlánkové sondy mohou být integrovány do retorty na vyžádání.

Technické změny a omyly vyhrazeny