ABF - Spalovací a žíhací vysokoteplotní pece se zpětným spalováním výparů

Technické změny a omyly vyhrazeny