SBCF - Statická nebo podvozková komorová pec

Technické změny a omyly vyhrazeny