HTF - Vysokoteplotní komorová pec až do 1800°C

Stáhnout brožuru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

HTF 18/165 s volitelným otevíráním dveří směrem nahoruHTF 16/64 s volitelným souborem příslušenství pro použití k odstraňování pojiva

Řada průmyslových pecí HTF má maximální provozní teploty 1600 °C, 1700 °C nebo 1800 °C. Všechny modely mají topné elementy z disilicidu molybdenu.


Průmyslová pec HTF je k dispozici v použitelných objemech 64, 128, 165, 250, 332 a 514 litrů. Nezávislá ochrana proti přehřátí je standardní výbavou pro bezobslužný provoz.

Tepelné zpracování je možné pouze ve vzduchu. Může být dodáván dodatečný přívod plynu s ručním ventilem a rotametrem, což vede k nepatrné změně atmosféry, která pouze potlačí hladinu kyslíku, protože systém není utěsněn. V důsledku toho je HTF ideální pro slinování a oxidaci keramiky.

Pokud je před slinováním požadováno odstraňování pojiva, Carbolite Gero nabízí sadu pro odstraňování pojiva s pecí HTF. Sada pro odstraňování pojiva se skládá ze vstupního otvoru pro předehřátý vzduch, několika přívodů plynu a postspalovacího zařízení. Předehřátý vzduch je symetricky propláchnut na několika přívodech plynu do pece, což zlepšuje uniformitu při nízkých teplotách a obklopuje vzorek přívodem vzduchu. Veškeré plynné vedlejší produkty vznikající během procesu odstraňování pojiva jsou spalovány v postspalovacím zařízení, které je poháněno propanem a stlačeným vzduchem. Po dokončení odstraňování pojiva se teplota pece zvýší, aby začal proces slinování.

Příklady aplikací

vstřikování keramiky (CIM), odstraňování pojiva ve vzduchu, spékání ve vzduchu, sušení, žíhání, temperování, odplyňování, spékání, odstraňování pojiva, syntéza, sublimace

Standardní výbava

 • Maximální provozní teploty 1600 °C, 1700 °C a 1800 °C
 • Kapacita od 64 do 514 litrů
 • Programovatelný regulátor 3216P1
 • Ochrana proti přehřátí
 • Vynikající výkon topných těles z molybdenu disilicidu
 • Pokrokový žáruvzdorný interiér, používaný v kombinaci s energeticky účinnou slabou vrstvou tepelné izolace
 • Boční dveře

Možnosti (uveďte při objednávce)

 • Dostupná je široká řada digitálních regulátorů, multi segmentových programátorů a ústředen. Tyto pece mohou být vybaveny komunikačním rozhraním RS232, RS485 nebo Ethernetem.
 • Odstraňování pojiva ve vzduchu s vybavením pece pro odstraňování pojiva
 • Přívod plynu s ručně nastavitelným průtokoměrem
 • Modifikace atmosféry v komoře pece může být dosažena, ale kyslík nelze zcela odstranit, protože pec není plynotěsná
 • Paralelní otevírání dveří chrání obsluhu před popálením

Technické údaje


Pohled dovnitř komorové pece HTF 1700 °C a 1800 °C:
 1. topné elementy (MoSi2)
 2. izolace z keramických vláken
 3. přední dvířka
 4. nosný rám
 5. termočlánek
 6. použitelný prostor

MoSi2 - topné těleso ve tvaru písmene U se montuje ve vertikální, závěsné poloze. Teplo je izolováno deskami z keramických vláken, které jsou konstruovány ve vrstvách s vhodnou tloušťkou pro lepší uniformitu. Maximální teplota desek je volena v závislosti na maximální teplotě pece. 

Vodní chlazení není nutné, protože izolační materiál má nízkou tepelnou vodivost. Systém je externě chlazen konvekcí okolního vzduchu a obklopen kovovými deskami. Topné elementy z MoSi2 jsou zvláště vhodné pro vysokoteplotní procesy. Při vysokých teplotách MoSi2 přirozeně vytváří ochrannou vrstvu oxidu. Vynikající teplotní uniformita a kompaktní design jsou jedinečné vlastnosti komorové pece HTF.

Technické změny a omyly vyhrazeny