Žíhání

Definice žíhání:

Jedná se o proces řízeného ohřevu a chlazení materiálu s cílem změny mikrostruktury tak, aby došlo k odstranění namáhání, nebo k změně vlastností jako je tvrdost, pevnost nebo tvárnost.

Mezi nejčastější aplikace tohoto procesu patří práce s kovy, s účelem odstranit namáhání vyvolané tvářením za studena. Řada Carbolite pecí je pro tento účel vhodná. Pro aplikace se sklem se používají pece známé jako chladící pece. Carbolite může poskytnout pece pro tuto aplikaci, avšak běžněji se používají plynové chladící pece a ty nejsou k dispozici od Carbolite.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up