Vytvrzování

Definice vytvrzování:

Vyhřívání se používá jako velmi účinný prostředek k urychlení procesu vytvrzování materiálů, jako jsou polyuretanové pryže a plasty, platinové silikonové pryže a epoxidová pryskyřice a jiné termosetové pryskyřice, barvy a nátěry. Vytvrzování je také technika používaná širokou škálou povrchových úprav. Cílem je ve většině případů zpevnit nebo zvýšit zesíťování v materiálu.
Teplo zpravidla urychluje oxidaci, polymeraci, nebo proces sušení. Může se také použit jako pomoc při odplynění pryskyřice snížením viskozity zprostředkované sloučeniny.

Výroba forem, elektronické zalévání a mnoho druhů povrchových úprav.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up