Úbytek hmotnosti sušením / spalováním

AAF-BAL - furnace for loss on ignition tests

Úbytek hmotnosti spalováním

Úbytek hmotnosti spalováním popisuje proces měření změny hmotnosti vzorku poté, co byl zahřátý na vysokou teplotu, což způsobuje, že se něco z jeho obsahu spálí nebo vypaří.

Změna hmotnosti vzorku je sledována v průběhu ohřevu a je to nutné například při stanovení obsahu organických látek v materiálech jako jsou sedimenty, kaly, půdy a odpady.

Anorganické materiály, jako je cement, vápno, kalcinovaný bauxit a žáruvzdorné materiály, mohou být také testovány na ztrátu spalováním.

HTMA 6/95 high temperature oven for loss on drying tests

Úbytek hmotnosti sušením

Úbytek hmotnosti spalováním popisuje proces měření změny hmotnosti vzorku poté, co byl zahřátý na vysokou teplotu, což způsobuje, že se něco z jeho obsahu spálí nebo vypaří.

Změna hmotnosti vzorku je sledována v průběhu ohřevu a je to nutné například při stanovení obsahu organických látek v materiálech jako jsou sedimenty, kaly, půdy a odpady.

Anorganické materiály, jako je cement, vápno, kalcinovaný bauxit a žáruvzdorné materiály, mohou být také testovány na ztrátu spalováním.

Custom-built retort furnace for thermogravimetric analysis

Termogravimetrická analýza

Běžně se používá pro stanovení vybrané charakteristiky materiálů, které vykazují buď úbytek nebo přírůstek hmotnosti v důsledku rozkladu, oxidaci nebo ztráty těkavých látek (jako je vlhkost). Pro termogravimetrickou analýzu se musí neustále sledovat změna hmotnosti vzorku v průběhu procesu ohřívání.

Carbolite Gero vyrábí řadu standardních produktů se zabudovanými váhami, jako je např.  AAF-BAL pro úbytek hmotnosti spalováním organických materiálů, CWF-BAL pro úbytek hmotnosti spalováním anorganických materiálů a ABA 7/35B pro stanovení obsahu asfaltového pojiva. Zakázkové produkty mohou také obsahovat zabudovanou váhu pro úbytek hmotnosti sušením nebo spalováním, nebo pro termogravimetrickou analýzu. Některé z nich můžete vidět na produktových listech  "Pecí na zakázku".

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up