Slinování

Definice spékání:

Spékání je proces umožňující atomovou difuzi zahřátím. Přidání tepelné energie do materiálu vede k migraci atomových a/nebo iontových složek materiálu. Po ochlazení rekonstruované krystalické mřížky a kde přítomná změněná distribuce heterogenních iontových složek v této mřížkové struktuře často vede ke změnám, jsou fyzikální vlastnosti materiálu, z těch přítomných ve svém "zeleném" nebo předběžně spékaném stavu.

Typickým příkladem je přeskupení oxidu zirkoničitého prostřednictvím dvou fázových změn z monoklinické krystalické struktury, která má stálou okolní teplotu, do tetragonální mřížkové struktury při asi 1000°C a následně do kubické mřížkové struktury při zhruba 2370°C.

Často se jedná o přerozdělování příměsí nebo menších složek heterogenní směsi, která vyvolávají dalekosáhlé změny v tepelných, mechanických nebo elektrických vlastnostech spékaného materiálu.