Debinding furnace - EBO

Close

Jazyk:

Pec k odstraňování pojiva EBO je speciálně navržena tak, aby zvládla přísné požadavky spojené s katalytickým odstraňováním pojiva.


EBO je ideálním řešením pro odstranění pojiva z výlisků vyrobených ze surovin BASF Catamold®. Tyto pojiva jsou běžně známé jako "zelené části". Využitelný objem pece EBO je 120 litrů a obdélníková užitná plocha je 400 mm x 400 mm x 700 mm. Pec k odstraňování pojiva dosahuje maximální teploty 120°C.

Vstřikování kovů (MIM) a vstřikování keramiky (CIM) jsou rozšiřující se moderní výrobní technologie. MIM a CIM výrobní proces se skládá ze 4 kroků: smíšení vstupního materiálu se surovinou, vstřikování vsázky do tvarovacích dutina vytvoření zelené části, odstraňování pojiva a slinování. Odstraňování pojiva je nejnáročnější operací v tomto procesu. Odstraňování pojiva z Catamold® suroviny se provádí katalyticky kyselinou dusičnou. Tento proces vyžaduje přesnou kontrolu teplotního profilu a tlaku plynu. 

S pecí pro odstraňování pojiva EBO může provozovatel volit mezi pevnou dobou odstraňování pojiva a odstraňování pojiva s automatickou detekcí. Automatické nastavení je schopné detekovat konec procesu odstraňování pojiva a ukončí cyklus. Použití CIM je omezena tloušťkou stěny vzorku cca  4 – 5 mm. Pec je vybavena bezpečnostními zámky pro zajištění bezpečnosti provozu. Provoz a vizualizace procesu se zobrazí pomocí dotykového panelu.

Proces odstraňování pojiva


Proces odstraňování pojiva začíná s čistým dusíkem, aby se snížil obsah kyslíku v peci. Jakmile je dosaženo ideální teploty, plynná kyselina dusičná je vpuštěna do pece ve fixním poměru. Průtok dusíku se musí udržovat ve vyšší míře než průtok plynné kyseliny dusičné. To se provádí proto, aby se zabránilo systému vytváření výbušné směsi. 

V kyselém prostředí par se pojivo odstraní ze zelených částí. Toto odstranění je výsledkem chemické reakce vycházející z povrchu pohybující se uvnitř výlisku. Míra odstraňování pojiva se liší podle velikosti částic kovového prášku a je obecně v rozmezí 1 – 4 mm/h. Polymerní pojiva přímo přechází z pevné látky na kyselinu dusičnou, jakmile je dosaženo teploty 120 °C.

Vedlejším produktem této reakce je tvorba formaldehydu. Formaldehyd může být detekován monitorováním teploty zpětným spalováním zplodin pece EBO. Jakmile skončí produkce formaldehydu, odstranění pojiva je kompletní. V momentě detekce kompletního odstranění pojiva se páry kyseliny očistí dusíkem. Proces odstraňování pojiva je dokončen a zelené části mohou být přesunuty do slinovací pece.

Příklady aplikací

catalytic debinding of BASF feedstock for MIM and CIM

Standardní výbava

  • Water heated vessel up to 120°C
  • Dosing and circulation of nitric acid and Nitrogen
  • Debinding degree controlled
  • Certified safety management

Technické údaje

The double walled vessel of the EBO debinding furnace utilizes a water heating system up to 150°C. At low temperatures, the EBO provides exceptional temperature uniformity.

Please see the view inside for details:
  1. opened door
  2. water heated vessel
  3. afterburner
  4. frame
  5. usable volume 120 l

In addition, a ventilator is also installed at the rear of the furnace. The ventilator creates gas circulation through the furnace to further improve uniformity. Evaporated nitric acid is uniformly distributed over the furnace and samples in order to completely expose green parts during debinding. The gas is preheated by guiding it along the heated vessel and pulled into the furnace chamber via a fan to flow over the samples for the debinding process.

The EBO’s front door is automatically locked to prevent opening during the debinding process. A dual stage gas afterburner is installed to combust all by-products generated during the debinding process. The afterburner's temperature is monitored to detect the end of the debinding process during automatic operation.

Technické změny a omyly vyhrazeny