VMF - Vysokoteplotní pece pro stanovení prchavé hořlaviny 

Možnosti regulace

Technické změny a omyly vyhrazeny