CAF G5 - Pec pro testování tavitelnosti uhelného popela

Stáhnout brožuru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

CAF G5

Pec CAF G5 je určena pro testování tavitelnosti popela a popřípadě stále populárnější stanovení biomasy nebo testování tuhých paliv.  

Testování tavitelnost uhelného popela odpovídá standardům ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M – 04 (2010); DD CEN/TS 15370-1:2006 (biomasa) a PD CEN/TR 15404:2010 (tuhá paliva (SRF)).

CAF G5 automaticky a kontinuálně zaznamenává digitální snímky, což umožňuje laboratorním technikům zabývat se jinou prací zatímco probíhá testování a později vyhodnotit výsledky. Nový model CAF G5 výrazně zvýšil kvalitu zaznamenaných snímků a výsledků testování a tím vzrostla efektivita v laboratoři.

Maximální teplota 1600 °C umožňuje obojí - stanovení biomasy i testování uhlí. Volitelná pracovní trubka integrovaná do osvětlovacího systému je k dispozici také při testování nízké ‘počáteční deformace’ teploty SRF a vzorky biomasy.

Standardní výbava

 • analyzační software, který může být použit v plně automatickém nebo manuálním režimu
 • softwarová funkce zoom umožňuje po testu přesnou analýzu jednotlivých vzorků s lepším rozlišením
 • jeden nastavitelný rošt pro každý testovaný vzorek
 • sofwarové nastavení programu regulace teploty
 • prostorově úsporný vestavěný počítač s Windows 7 Embedded Professional software runs future proof firmware
 • výchozí nastavení softwaru a jednotlivé formuláře analýzy pro uhelný popel, biomasu a SRF (tuhá paliva)
 • volitelná pracovní trubka integrovaná do osvětlovacího systému pro testování biomasy nebo SRF vzorků (tuhá paliva) při nízké počáteční deformační teplotě
 • lehká izolace umožňuje rychlé chlazení a díky tomu lze provádět více testů za den
 • automatické snímání vzorků digitálním fotoaparátem, četnost snímků se nastavuje podle přání zákazníka, od každého 1°C přírůstek ke každým 20 °C  

Technické údaje


Pohled dovnitř

 1. 1600 °C trubková pec s integrovanými prvky karbidu křemíku
 2. Vnější zdířka pro připojení PC & softwaru
 3. Průtokoměr pro oxidační, redukční plyn (v závislosti na požadavcích norem)
 4. Pracovní trubka s vnitřním průměrem 79 mm, která umožňuje více než 6 vzorků
 5. Digitální fotoaparát pro rychlý a přesný záznam obrazu
 6. Plynotěsné těsnění pro efektivní využití plynů & bezpečnost obsluhy
 7. Automatický programátor teploty s  mnohonásobnou PID regulací
 8. Přívody plynu pro redukční, oxiadační & očisťujcící plyny
 9. Tlačítka pro výběr oxidačního nebo redukčního plynu
 10. Pracovní trubka integrovaná do osvětlovacího systému pro testování biomasy a SRF vzorků (tuhá paliva) při nízké ‘počáteční deformační’ teplotě (volitelné příslušenství)

Technické změny a omyly vyhrazeny