Ash Fusibility Furnace - CAF G5

Pec CAF G5 je určena pro testování tavitelnosti popela a popřípadě stále populárnější stanovení biomasy nebo testování tuhých paliv.  

Testování tavitelnost uhelného popela odpovídá standardům ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M – 04 (2010); DD CEN/TS 15370-1:2006 (biomasa) a PD CEN/TR 15404:2010 (tuhá paliva (SRF)).

CAF G5 automaticky a kontinuálně zaznamenává digitální snímky, což umožňuje laboratorním technikům zabývat se jinou prací zatímco probíhá testování a později vyhodnotit výsledky. Nový model CAF G5 výrazně zvýšil kvalitu zaznamenaných snímků a výsledků testování a tím vzrostla efektivita v laboratoři.

Maximální teplota 1600 °C umožňuje obojí - stanovení biomasy i testování uhlí. Volitelná pracovní trubka integrovaná do osvětlovacího systému je k dispozici také při testování nízké ‘počáteční deformace’ teploty SRF a vzorky biomasy.

Standardní výbava

 • Analysis software which can be used in fully automatic or manual modes
 • Software zoom function to enable accurate post-test analysis of individual samples with improved resolution
 • One configurable grid assigned to each test piece
 • Temperature controller program set up within the software
 • Space saving embedded computer with Windows 7 Embedded Professional software runs future proof firmware
 • Default software settings and individual analysis form for coal ash, biomass and SRF
 • An optional work tube integrated lighting system when testing low initial deformation temperature of biomass or SRF samples
 • Lightweight insulation allows quick cooling permitting multiple tests to be completed during the day
 • Automated digital image capture of samples. The frequency of images recorded is set by customer preference, from every 1 °C increment to every 20 °C

Technické údaje


View inside

 1. 1600 °C tube furnace with integral SiC elements
 2. External link to embedded PC & software
 3. Flow meters for oxidising, reducing gas flow (dependant on the requirements of the standards)
 4. 79 mm inner diameter work tube allows more than 6 samples
 5. Digital camera for fast and accurate image recording
 6. Gas tight seal for efficient use of gases & safety of operator
 7. Automatic temperature programmer with multiple PID control
 8. Gas inlets for reducing, oxidising & purge gasses
 9. Oxidising or reducing gas selection switch
 10. Work tube integrated light for use when testing low ‘initial deformation’ temperature of biomass and SRF samples (optional)

Technické změny a omyly vyhrazeny