Pece na zakázku

Příklady pecí na zakázku

Dokonce i když jsou k dispozici jedny z nejrozmanitějších a nejrozsáhlejších řad vysokoteplotních pecí a pecí, stále existují případy, kdy standardní provedení prostě nesplňuje uživatelovy přesné požadavky. Tehdy je zřejmé, že je skutečnou výhodou jednat přímo s výrobcem. Zvláště s výrobcem, který má rozsah a zkušenosti vlastní Carbolitu.

Můžeme snadno provést změny, nebo dokonce sestavit produkty na zakázku. Může to být něco tak jednoduchého jako potřeba mít některý z našich standardních výrobků jen trochu větší nebo menší, nebo aby dosáhl vyšší teploty.

Případně to může být design, který je vyžadován pro standardní testovací metodu nebo pro práci v režimech vyhovujících normám, jako je AMS 2750E nebo Nadcap pro aplikace tepelného zpracování.

V těchto situacích má Carbolite zkušenosti a dovednosti upravit naše standardní vzory nebo provést řešení na míru tak, aby bylo dosaženo odpovídající úrovně shody.

Pokud nemůžete nalézt přesně to, co potřebujete v naší standardní nabídce, jednoduše nás kontaktujte.

Níže jsou uvedeny některé příklady ukazující typ úpravy, které jsou k dispozici u produktů s provozní teplotou nižší než 750°C.

 


LHT Laboratorní vysokoteplotní pec s nakladačem vzorků na zakázku

Tato LHT Laboratorní vysokoteplotní pec s kapacitou 120 litrů a maximální teplotou 600°C je vybavena zásobníkem vzorek upraveným podle potřeb, který umožňuje vložení vzorky do komory bez nutnosti otevření dveří.

To minimalizuje tepelné ztráty a znamená, že obnova teploty v peci po vložení vzorky je mnohem rychlejší. Mnoho variací tohoto konceptu bylo dodáno za účelem splnění požadavků specifických uživatelských aplikací.


Systém tří komorové pece

Integrovaný systém 3 pecí určený pro tepelné zpracování podle AMS 2750E Třída 2 (±5°C) přístrojové vybavení Typ D.

Systém byl vyroben pro výrobce elektronických motorových a palivových ovládacích prvků pro letadlové motory.

Umístěna ve společném rámu, každá komora má maximální teplotu 300°C, samostatné ovládání teploty a konvekční proudění vzduchu s ventilátorem.

Komory sdílejí šest kanálový UKAS kalibrovaný digitální zapisovač vybaven komunikací Ethernet.


HTMA 6/350 se zpětným spalováním výparů na zakázku

600°C HTMA, vysokoteplotní pec s modifikovanou atmosférou s kapacitou 350 litrů s vysokoteplotním zpětným spalováním výparů pro aplikace v oblasti jaderného výzkumu.

Hmotnostní průtokoměr spravuje průtok inertního plynu a cyklus zpracovávání je zaznamenán pomocí bezpapírového zapisovače nebo DAQ (digital acquisition device).

Všechny systémy jsou plně vybaveny ochranou proti přehřátí pro hlavní komoru a zpětné spalování výparů.


Zepředu a shora plněná pec pro sondy v petrochemickém průmyslu

Tato 250°C shora a zepředu plněná konvekční pec s ventilátorem je jednou z několika, které byly vyrobeny pro tepelné testování vrtných zkušebních sond pro petrochemický průmysl.


Upravená pec GP450A pro použití pro Třídu 3 Čisté prostory

Založena na GP 450A Univerzální peci, tato 300°C pec s kapacitou 450 litrů byla upravena tak, aby byl umožněn provoz v rámci ISO 14644 Třída 3 Čisté prostory.

Vzduch je přiváděn z interiéru čistých prostor, kolován v peci a pak vyčerpán do vnějšího prostředí mimo prostor.

Pec se používá pro sušení materiálů používaných při výrobě syntetických kostních štěpů.


Na zakázku vyrobená 400°C průchozí pec pro použití pro Třídu 3 Čisté prostory

Na zakázku vyrobená průchozí pec, která se umístní přes stěnu čistých prostor podle normy ISO14644 Třídy 3, provozována výrobcem zdravotnických zařízení.

Schopna ohřát na teplotu 400°C, se stabilitou lepší než ± 1°C, za ustálených podmínek a s uniformitou lepší než ± 5°C uvnitř komory, která je téměř metr dlouhá. Toho je dosaženo pomocí tři zónového ovládacího systému.

Pec se používá k ohřevu léčebních cévních stentů, které se přepravují na vřetenech, které se nacházejí ve speciálně navrženém nakládacím systému.


GPC 12/36 vysokoteplotní pec s katalytickým zpětným spalováním výparů

Tato GPC12/36 Univerzální komorová vysokoteplotní pec byla vybavena katalytickým zpětným spalováním výparů. Týká se to zplodin spalování vytvořených polyetylénem nacházejícím se ve zkušebním vzorku.

Tato 36 litrová vysokoteplotní pec je jednou z několika komorových pecí, do nichž bylo zpětné spalování výparů přidáno, aby se zpracovali výpary, které by za normálních okolností byly vyfouknuty komínem. Obvykle 1200°C GPC byla teplotně omezena, aby byl katalyzátor chráněn před poškozením.

Jak hlavní komora tak zpětné spalování výparů jsou chráněny regulátory proti přehřátí. Manuální přepínač umožňuje volbu vysokých a nízkých extrakčních hodnot.


Pec na zakázku pro vytvrzování silikon hydrogelových kontaktních čoček

Pec s modifikovanou atmosférou pro dávkové zpracování s maximální teplotou 200°C a designem, který je optimalizován pro vytvrzování silikon hydrogelových kontaktních čoček.

Kontrolka indikuje, zda cyklus běží nebo je ukončen. Zajištěné čištění a dodávky procesního plynu pod kontrolou programovatelného automatu jsou doplněny schopností řídit vzorek atmosféry v komoře na monitoru kyslíku.

Samostatný termostat proti přehřátí chrání komoru a její náklad pro případ, kdyby došlo k selhání primárního regulátoru.

Pec byla namalovaná podle barev preferovaných zákazníkem.


Pec pro předehřev termoplasů do 300°C

Tato pec pro předehřev termoplastů je určena pro použití v kombinaci s pecí pro změkčování.

Pec dosahuje maximální teplotu 300°C a používá se pro předehřívání termoplastické fólií před tím, než jsou vakuově tvarované nebo změkčené. Podobně jako trouby pro změkčování se tento model často používá při výrobě protéz.


Pec pro změkčování termoplastů

Tato trouba pro změkčování je určena pro tepelné tvarování termoplastických fólií pomocí metody změkčování, ve které je předehřáté plastová fólie položená na formě.

Jsou dále zahřívané, dokud se fólie nevytvaruje do tvaru podkladové formy. Tento proces se často používá při výrobě protézy.


Zdvojený systém univerzální pece GP200B

Tento systém byl vyroben pro leteckou společnost a tvoří ho zdvojený systém univerzální pece GP220B. Dvě pece spojené do jednoho systému s integrovaným podlahovým stojanem.

Každá jednotka je nezávisle kontrolována a vybavena vlastním termostatem s ochranou proti přehřátí a extrakčním ventilátorem, který odvádí výpary přes komín namontován nahoře.

Obě komory sdílejí multi-kanálový digitální zapisovač.


Vysokoteplotní pec se čtyřmi stanovišti

Tato vysokoteplotní pec se čtyřmi stanovišti je obvykle provozována mezi 500°C a 1250°C a používá se k žíhání platinového drátku.

Pec má tří zónovou regulaci teploty, každou zónu se samostatnou ochranou proti přehřátí.

Samostatné průtokové regulátory dodávají inertní plyn do každého stanoviště.


300°C pec s dopravníkem pro ohřev hliníkových ingotů

Tato 300°C pec s dopravníkem byla navržena pro předehřev hliníkových ingotů v rámci výrobní linky pro automatizovanou výrobu hliníkových profilů.

Po zahřátí robot přenáší ingoty k dalšímu procesu ve výrobní posloupnosti.