Testovací zařízení uhlí a koksu pro Poloprovozní zařízení

Rozsah testů uhlí a koksu provedených ve vysokoteplotních pecích nebo pecích se v průběhu mnoha let rozrostl, a Carbolite reaguje na požadavky každého nového standardu tím, že navrhne pec tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům každé zkušební metody.

Výsledkem je, že produkty Carbolite jsou často specifikovány jako referenční vybavení používané v uhelných laboratořích, kontrolních společnostech, elektrárnách a ocelárnách po celém světě. Tato řada zahrnuje mezinárodní testování uhlí a koksu a hodnotící testovací metody železné rudy, včetně ISO, ASTM, EN, BS a DIN. Pro podrobnosti zvolte prosím Vaší aplikaci:

Vysokoteplotní pec pro stanovení CRI a CSR pro ASTM D 5341-99

ASTM D 5341-99 Metoda pro měření Indexu reaktivity koksu (CRI) a Pevnosti koksu po reakci (CSR).

Technika pro stanovení paušální reaktivity koksu v plynném oxidu uhličitém při vyšších teplotách a jeho pevnosti po reakci v plynném oxidu uhličitém pomocí převracení ve válcové komoře, uvedeném jako "I - Tester".

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Tromlovací zařízení pro reaktivitu koksu ASTM D5341-99 (CRI-CSR)

Tromlovací zařízení je dodáváno k tomu, aby testování pomocí tromlování bylo v souladu s ASTM D5341 99

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Vysokoteplotní pec pro stanovení CRI a CSR ISO 18894

ISO 18894 Metoda pro měření Indexu reaktivity koksu (CRI) a Pevnosti koksu po reakci (CSR).

Technika pro stanovení paušální reaktivity koksu v plynném oxidu uhličitém při vyšších teplotách a jeho pevnosti po reakci v plynném oxidu uhličitém pomocí převracení ve válcové komoře, uvedené jako "I - Tester".

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Tromlovací zařízení pro reaktivitu koksu ISO 18894 (CSR)

Tromlovací zařízení je dodáváno k tomu, aby testování pomocí tromlování bylo v souladu s ISO 18894.

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Pec pro testování koksu (CTO/15 – 7kg)

Carbolite pilotní koksárenská pec s pevnou stěnou kopíruje provozní podmínky komerčních koksárenských pecí a může být použita pro výzkum koksárenských pecí.

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Dynamický test pro redukci a rozpad při nízké teplotě - ISO 13930:1998

Pelety železné rudy jsou umístěny v rotující trubici a jsou podrobeny "převracení v průběhu redukce". Vzorky se pak podrobí sítové analýze pro stanovení stupně rozpadu.

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Koksárenská pec s pohyblivou stěnou pro 227kg vzorky

Carbolite pilotní koksárenská pec s pohyblivou stěnou kopíruje provozní podmínky komerčních koksárenských pecí. Trouba je vybavena pohybující se stěnou a nepřetržitě měří maximální tlak stěny koksárenské pece a vnitřní tlak plynu vytvořeného během procesu karbonizace.

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF


Redukovatelnost železné rudy

  • Jedna vysokoteplotní pec pro testování jedné z následujících norem nebo
  • Vysokoteplotní pec, která může kombinovat až tři z následujících ISO norem:
ISO 4695:2007 - Redukovatelnost železné rudy
  • Redukovatelnost může být definována jako míra snadnosti, s jakou kyslík v kombinaci s železem může být odstraněn z přírodních nebo zpracovaných železných rud použitím redukčního plynu, což je vyjádřeno jako rychlost redukce na atomový příděl O/Fe = 0,9, relativní k stavu železa (III).
  • Test se skládá z izotermické redukce zkušebního vzorku při stanoveném rozmezí velikosti v pevném loži při teplotě 950ºC s použitím redukčního plynu sestávajícího z CO a N2.
ISO 4696-1:1996 Test rozpadu při nízké teplotě
  • Vyhodnocování chování rozpadu železných rud redukovaných v pevném loži za specifických podmínek, které se týkají oblasti s nízkou teplotou ve vysoké peci na výrobu železa. Tato metoda je měřítkem rozpadu zátěžových materiálů vysokých pecí za podmínek podobajících se těm v horní části vysoké pece.
ISO 4696-2:2007 - Statická redukce při nízké teplotě
  • Vyhodnocování chování redukce železných rud redukovaných v pevném loži za specifických podmínek, které se týkají oblasti s nízkou teplotou ve vysoké peci na výrobu železa.
ISO 4698:2007 - Stanovení relativního indexu volného puchnutí
  • Stanovení puchnutí pálených pelet železné rudy daného rozmezí velikosti pod izotermickou redukcí.
ISO 7215:2007- Stanovení redukovatelnosti železných rud
  • Redukovatelnost může být definována jako míra snadnosti, s jakou kyslík v kombinaci s železem může být odstraněn z přírodních nebo zpracovaných železných rud použitím redukčního plynu, což je vyjádřeno jako rychlost redukce na atomový příděl O/Fe = 0,9, relativní k stavu železa (III).
ISO7992:2007 - Železné rudy: Stanovení redukčních vlastností pod zatížením.
  • Metoda pro testování fyzikální stability železných rud měřením změny v tlaku diferenčního plynu přes lože zkušebního vzorku a změny výšky lože v průběhu redukce pod statickým zatížením.

Informace o produktu ke stažení ve formátu PDF