Testovací zařízení uhlí a koksu pro Poloprovozní zařízení

Řada testování uhlí a koksu provedených v pecích a sušárnách se v průběhu mnoha let rozrostla a společnost Carbolite Gero reagovala na požadavky každého nového standardu navrhnutím pece tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům každé testovací metody.

Výsledkem je, že jsou produkty Carbolite Gero často uváděné jako doporučené vybavení uhelných laboratoří, kontrolních ústavů, elektráren a oceláren po celém světě.

Tato řada zahrnuje mezinárodní testování uhlí a koksu a vyhodnocení testovacích metod u železné rudy, včetně ISO, ASTM, EN, BS a DIN. Máte-li dotaz týkající se konkrétní testovací metody v pecích Carbolite Gero, neváhejte kontaktovat naše aplikační specialisty.

Podrobnější informace jsou k dispozici v naší speciální brožuře Testovací pece pro uhlí, koks & železné rudy:

Pilotní řada produktů na uhlí & koks (přehledná galerie)

SHO - Single Sole Heated Oven
CRI - Pec pro test reaktivity uhlí
CSR - I-Tester/Tumbler pro testování pevnosti uhlí po redukci
CSI-CSR
CTO 7 - Pec pro testování koksu s fixními stěnami
MWO 227 kg - Variable Width Moving Wall Coking Test Oven
GK - Pec pro testování koksu metodou Gray King
IOR - Iron Ore Reducibility Furnace
IOT - Iron Ore Tumbler
GLO 40/11-1G - Pec pro charakterizaci uhlí
LTD - Low Temperature Reduction - Disintegration of Iron Ore
CRF/1 - Pec pro test reaktivity s CO2