Technická keramika

Technická keramika pokrývá širokou škálu pokrokových keramických materiálů vyvinutých pro jejich vynikající mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti. Jsou často velmi odolné vůči tavení, ohýbání, roztahování, korozi a opotřebení. Použití pokrokové keramiky na trzích leteckého, automobilového, obranného a energetického průmyslu se stává stále rozšířenější.

Carbolite pece jsou široce používány jak v oblasti výzkumu tak výroby pro odstraňování pojiva a spékání technické keramiky. Pro proces odstraňování pojiva (zelených částí) jsou potřebné komorové pece s nižší maximální teplotou s vynikajícím rozložením teploty. Hnědé části jsou následně slinuté při teplotě až 1800°C ve vysokoteplotní peci.


Ovens

Chamber Furnaces

Tube Furnaces

Vacuum Furnaces

Application Specific Furnaces